Slovo Prezidenta

IUS EST ARS BONI ET AEQUI

Vážení členové a příznivci ČAKO,

letošní podzim je opravdu žhavý a plný znepokojujících událostí na mezinárodní scéně. Kromě stále trvající ruské invaze na Ukrajině (boje pokračují) se v říjnu odehrál teroristický útok brutálního ražení na Stát Izrael, který spáchalo hnutí Hamás. Tento nelidský čin ostře odsuzujeme a vyjadřujeme plnou solidaritu izraelskému lidu včetně podpory odpovídající reakce Izraele. Region Blízkého východu tímto vstoupil do fáze významné nestability až otevřeného konfliktu a je potřeba učinit diplomaticky vše pro to, aby stávající válečná situace nepřerostla v širší mezinárodní vážnou krizi.

Každodenním bezpečnostním rizikem české současnosti se již plně staly četné a paralyzující kybernetické útoky. Hybridní formy ataků v demokratických státech Evropy (včetně sofistikovaných dezinformačních praktik) ovlivňují naše životy a kladou vysoké nároky na vytvoření institucionální i individuální resilience pro orientaci a zvládnutí informačního veletoku dneška.

Začátkem září se delegace ČAKO již tradičně zúčastnila slavnostní piety za padlé vojáky v misích NATO, kterou pořádá NATO Memorial Federation ve francouzském Fréthunu. Blíže čtěte v našem čtvrtletníku Czech Atlantic Forum č. 4/2023.

Při příležitosti Dne české státnosti (28. 9.) ČAKO v Praze tradičně uspořádalo Slavnostní svatováclavské shromáždění, na kterém zazněly podstatné bezpečnostní projevy a byly oceněny další osobnosti české bezpečnostní komunity (25. 9., Karlov). Více čtěte na tomto webu www.cakomise.cz.

V prosinci ČAKO uskuteční letošní druhé Křeslo pro hosta – setkání s osobností ve spojení s uctěním památky příslušníků českých bezpečnostních sborů, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR, kteří ve službě položili své životy.

Dne 11. 11. jsme si připomněli Den válečných veteránů, vzpomeňme všech našich hrdinů!

Ve stejný den nás zasáhla zpráva o skonu Karla VII. Schwarzenberga, významného českého státníka a bývalého předsedy ČAKO. Čtěte LAUDATIO POST MORTEM na tomto webu www.cakomise.cz.

Dne 17. 11. jsme si připomněli znovunabytí svobody, která však není samozřejmostí a o kterou je třeba vytrvale pečovat.

Ve stejný den členská schůze ČAKO zvolila  nové vedení ČAKO, a to jednomyslně v totožném složení jako dosud. Zvoleným blahopřeji!

DICERE NON EST FACERE
(jednejme v souladu s našimi slovy).

Přeji všem radostné a klidné Vánoce.

Váš

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO