Mezinárodní den učitelů

Dne 7. 4. si připomínáme 675. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Jedno z nejstarších vysokých učení vzniklo péčí Karla IV., císaře římského a krále českého. Původními fakultami se staly juristická, teologická, medicínská a artistická (filozofická). Letos výročí připadá na Velký pátek velikonoční, toť symbolické!

Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky s velkým lidovým a jarním přesahem.

Ukřižování a následné zmrtvýchvstání Ježíše Krista patří k základům evropské civilizace a upomíná na naše tradice a hodnotové ukotvení.

Krásné svátky přeje

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO