Nová knížka

O atentátu na zastupujícího říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava Reinharda Heydricha byla již napsána celá řada knih, a to nejen v češtině.

Všechny tyto publikace mají ovšem jednu vadu – publikují totiž neustále jedno a to samé! Místy se zdá, jako by události opisoval jeden autor od druhého… Bádání v archivech je velice náročné na čas. Opisování jednoho od druhého je naopak velice snadnou záležitostí…

Sledujete-li však kauzu pečlivým studiem britských, německých i českých archivních pramenů nebo vedete dialogy s očitými svědky, jako byl můj strýc Dr. Ing. Rudolf Svoboda (kapitán 310. perutě RAF a pobočník majora H. Pritcharda při přípravě atentátu na R. Heydricha, v letech 1940-1968 agent britské MI-6) a rovněž s Linou Heydrichovou, manželkou zastupujícího protektora, či s Karolou Frankovou, manželkou K. H. Franka, státního tajemníka Úřadu říšského protektora, získáte naprosto odlišný obraz tehdejších událostí…

Při této příležitosti mne napadá příběh, který se udál 12. 6. 1731 u Philippsburgu (dnešní SRN). Britský vojevůdce vévoda Berwick zůstal ležet těžce zraněný na bitevním poli a umíral. Kolem něho se shromáždili mladí důstojníci a jeden z nich promluvil: „Vaše vévodská Výsosti, vy umíráte s obrovskými zkušenostmi, které jste během svého života získal. Řekněte nám Vaši největší pravdu Vašeho života. My ji budeme potřebovat.

Vévoda Berwick pohlédl na kolem stojící důstojníky a pravil: „Everything is different!“ (Všechno je jinak!).

Atentátníci Josef Gabčík a Jan Kubiš, kteří provedli atentát na Heydricha, bezpochyby hrdinové byli. Otázkou pouze zůstává, zdali toto hrdinství, tak jak bylo provedeno, bylo vůbec nutné. Následkem byla krutá perzekuce českého obyvatelstva a vypálení dvou obcí – Lidic a Ležáků.

Atentát, jak ho plánovali major Alfred Cecil Hesketh Pritchard (velitel československého oddělení SOE v Londýně) a kapitán Dr. Ing. Rudolf Svoboda (asistent majora Pritcharda), měl proběhnout úplně jinak, aniž by padlo podezření na podzemní odboj a české obyvatelstvo… Vypálení Lidic a Ležáků, tak jako popravy a perzekuce, by vůbec nenastaly…

To vše se dočtete v publikaci „Zpackaný atentát“. Knihu lze objednat ve vydavatelství a tiskové agentuře „Karmášek“, K. Weise 2619, 370 04 České Budějovice, ISBN 978-80-87101-70-4, cena: 320,- Kč.

Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy, viceprezident ČAKO

(autor)