Pietní akt „Anzac Day“ na barokním zámku v Táboře-Měšicích, dne 25.04. 2020, se z důvodu corona viru, nekoná.

Vážení přátelé / Dear friends / Chers amis / Liebe Freunde

Pietní akt „Anzac Day“ na barokním zámku v Táboře-Měšicích, dne 25.04. 2020, se z důvodu corona viru, nekoná.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Commemorative Act „Anzac Day“ at the Baroque Chateau in Tábor-Měšice at 25.04. 2020, because of the corona virus, does not take place.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Acte commémoratif „Anzac Day“ au château baroque de Tábor-Měšice, 25.04. 2020, à cause du virus corona, n’a pas lieu.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Der Gedenkfeier „Anzac Day“ im Barockschloss Tábor-Měšice am 25.04. 2020 findet, wegen des Corona-Virus, nicht statt