Plk. doc. Stanislav SCHORM zemřel (LAUDATIO POST MORTEM)

Dnes v ranních hodinách zemřel ve věku 84 let plk. v. v. doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc., zakládající a čestný člen České atlantické komise.

Plk. doc. Schorm zasvětil svůj život vědě a výzkumu. Působil jako vedoucí vědeckého oddělení Vojenské akademie (nyní Univerzita obrany) v Brně a jako vedoucí vědecký pracovník ČAKO.

Zasloužil se o vstup České republiky do Severoatlantické aliance, o Českou atlantickou komisi a českou bezpečnost obecně! Byl významným činitelem české bezpečnostní komunity.

Jeho skon znamená velkou profesní a lidskou ztrátu.

Čest jeho památce, nezapomeneme!

Osobnost plk. doc. St. Schorma bude s námi i nadále svým silným odkazem.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO