Slovo Prezidenta

Vážení kolegové, přátelé,

letošní léto ukázalo svoji nelítostnou spalující tvář – prakticky celá jižní Evropa byla v červenci tvrdě zkoušena suchým žárem, který vyústil v rozsáhlé, devastující požáry a následně či v jiných oblastech zase hrozí rozsáhlé povodně způsobené přívalovými dešti. Tyto mimořádné výkyvy počasí jsou nepochybně projevem změny klimatu a dají se již dnes považovat za reálnou bezpečnostní hrozbu – riziko pro řádné fungování států a nadnárodních celků. Je nezbytné se systematicky a důsledně na tyto extrémní jevy zaměřit a infrastrukturálně se na ně připravovat.

V červenci byla zahájena ukrajinská protiofenziva, která má za cíl vytlačit invazní Rusko z okupovaných území. Summit NATO poskytl Ukrajině nepřímé bezpečnostní záruky a výhledové členství po skončení válečného konfliktu. Současně je nezbytné vést intenzivní politická (diplomatická) jednání.

V červnu ČAKO uskutečnila Křeslo pro hosta – setkání s osobností české bezpečnostní komunity. Hned dvě významné osobnosti – plk. doc. PhDr. Felix Černoch, CSc. (emeritní rektor a dlouholetý expert Ministerstva obrany ČR) a pan Roman Cabálek (emeritní generální ředitel Microsoft ČR a současný generální ředitel Dell Technologies ČR, odborník na kybernetickou bezpečnost, informační technologie a management) se vyznali ze své životní a profesní dráhy. Jejich erudovaný přednes včetně bohaté diskuse se dočkal výborných ohlasů členů i hostů ČAKO. Více čtěte v CZAFO 3/2023 a na našem webu www.cakomise.cz.

Na konci června se zástupci ČAKO zúčastnili Pietního shromáždění k uctění památky obětí politických procesů (M. Horáková a další) ve věznici Praha – Pankrác. Na akci přednesl projev i Prezident a generál ČAKO.

Na začátku července proběhl „Historický vojenský festival“ na zámku Tábor – Měšice. Spolupořadateli festivalu byly ČAKO a měšická samospráva. Zájem veřejnosti byl značný a ohlasy příznivé.

I letos je organizován výjezd delegace ČAKO na výroční slavnostní pietu za padlé vojáky v misích NATO, která bude 9. 9. provedena péčí NATO Memorial Federation ve francouzském Fréthunu.

Součástí programu delegace bude i oficiální navštívení Royal British Cemetery v Berlíně, přičemž na obou místech bude položen věnec ČAKO. Spolupráce s francouzskými, německými a anglickými partnery je pro ČAKO významná a určující.

Koncem září chystáme tradiční Slavnostní svatováclavské setkání v Praze, na kterém zazní bezpečnostní projevy a budou oceněny osobnosti bezpečnostní komunity ČR. Blíže v příštím čísle CZAFO.

Vigilantibus iura (scripta sunt) – vincit omnia veritas!

Přeji všem klidný konec léta a plodný podzim plný úspěšných výzev a osobní pohody!

Váš

Doc. Pavel Bílek