Poradní sbor Prezidenta a generála České atlantické komise (aktuální stav ke dni 20. srpna 2022)

pplk. v. v. Ing. Jaroslav Vítek, MBA, plk. ČAKO

šéfporadce pro oblast analytickou a strategickou

 

PhDr. Mgr. Pavel Hájek, plk. ČAKO

poradce pro oblast vnitřní bezpečnosti

 

JUDr. Jitka Lenková, mjr. ČAKO

poradkyně pro oblast juristickou a publicistickou

 

Hana Machová, por. ČAKO

poradkyně pro oblast kulturní a proviantní

 

Ing. Petr Masopust, mjr. ČAKO

poradce pro oblast organizační a projektovou

 

pplk. v. v. Petr Mrázek, pplk. ČAKO

poradce pro oblast vnější bezpečnosti

 

pplk. v. v. RNDr. Milan Minčič, plk. ČAKO

poradce pro oblast forenzních policejních disciplín

 

plk. v. v. doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc., plk. ČAKO

poradce pro oblast akademickou a vzdělávací

 

plk. v. v. prim. MUDr. Lubomír Šindelář

poradce pro oblast vojenského zdravotnictví

 

Ing. Ludvík Šlancar, CSc., OEVE, Col. h. c.

poradce pro oblast technologickou a enologickou

 

Praha, srpen 2022

Doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., O.C.M., Dr. h. c.

Prezident a generál ČAKO