Slovo Prezidenta

FELIX, QUI, QUOD, AMAT, DEFENDERE FORTITER AUDET (OVIDIUS)

Vážení a milí čtenáři,

letošní léto bylo opravdu horké. Po více jak dvou letech se rozvolnilo cestování, kdy covid ustoupil natolik, že umožnil návrat téměř k předchozímu stavu věcí (možnost se potkávat, pořádat hromadné akce, nežít v bezprostředním strachu z nákazy).

Současně však naše životy byly zasaženy a změněny (doufejme, že nikoli nevratně) stále pokračující ruskou invazí na Ukrajinu, která přepsala všechny standardy mezinárodních vztahů a na niž postupně reaguje většina světa. Zažíváme tak dobu redefinování dosud „automatických“ pravidel a úzusů, obáváme se nejen o energetické bezpečí.

Zdravotně-bezpečnostní úzkost jakoby byla nahrazena úzkostí válečně-energeticko -bezpečnostní, to jest – přiznejme si – úzkostí a obavami o osobní bezpečnost a o vlastní perspektivy (a našich potomků).

Všemi legitimními prostředky je proto nutné usilovat o ukončení otevřeného konfliktu (války, agrese, invaze) a otupení přímo hrozících bezpečnostních rizik! Velkým omylem by byla rezignace na jen zdánlivě slabou a měkkou cestu diplomacie a účinných forem vyjednávání (za pomoci prostředníků, např. typu Turecka), které u většiny konfliktů minulosti vedly ke kýženému cíli – míru či příměří a následné konsolidaci mezinárodních i národních poměrů.

V červnu se v Praze uskutečnilo další setkání z prestižního cyklu Křeslo pro hosta, které se setkalo s mimořádným zájmem z řad členů i hostů ČAKO. Naším vzácným hostem byla rektorka – velitelka Univerzity obrany v Brně (brig. gen. prof. Zuzana Kročová). V závěru setkání obdržela z mých rukou nejvyšší ocenění ČAKO – skleněný artefakt za zásluhy o bezpečnost ČR.

Delegace ČAKO se zúčastnila ve Francii oslavy 10. výročí zřízení a inaugurace Memoriálu padlým vojákům členských zemí NATO (a prvního výročí inaugurace Památníku ČAKO českým vojákům padlým v misích NATO) ve Fréthunu. Hlavním organizátorem a naším významným mezinárodním partnerem je NATO Memorial Federation v čele s prezidentem Willy Bretonem (7.-11.9. 2022). Naše delegace byla přijata na vysoké úrovni a úroveň spolupráce s pořadateli i jednotlivými národními partnery hodnotím jako vynikající. O této misi ČAKO budete podrobně informováni v našem čtvrtletníku.

Začátkem října se v Praze uskuteční již tradiční Slavnostní svatováclavské shromáždění ČAKO se zásadními bezpečnostními projevy renomovaných odborníků a s předáním ocenění předním osobnostem české bezpečnostní komunity. Součástí akce budou i následné neformální diskuse k aktuální české a mezinárodní bezpečnostní situaci. Detailně čtěte v příštím čísle CZAF.

Na přelomu listopadu a prosince je v Praze plánováno další Křeslo pro hosta a Pietní akt k uctění památky příslušníků českých bezpečnostních sborů, Policie ČR a HZS ČR.

Přeji všem dělný a nepanický podzim, což však bude za současné ekonomické a společenské situace velmi náročné a nesnadné. Držme silnou vůli a tužme psychickou odolnost.

INSCIENTIA MATER ARROGANTIAE

V úctě

Váš Doc. Pavel Bílek