Slovo Prezidenta

Vážení kolegové, milí čtenáři,

letošní velmi rozhárané až extrémní jarní počasí ve světě i u nás důrazně upomíná na nespornou klimatickou změnu, která dopadá na současníky.

Známé a opakovaně detailně popisované konflikty a ohniska napětí ve světě vykazují nadále vysokou intenzitu a značná bezpečnostní rizika i mimo jejich dosavadní hranice. Napětí je nezbytné mezinárodně tlumit a spět postupně k zadušení planoucích svárů.

V období únor až duben se uskutečnilo vícero odborných kongresů a konferencí k evropské bezpečnosti a k členství ČR v EU (20 let) a v NATO (25 let), vybrané za aktivní účasti představitelů ČAKO. Na významné mezinárodní akci Central & Eastern Europe Nuclear Industry Congress 2024 (Prague, Czech Republic | April 25-26) byl autor tohoto Slova jedním z klíčových řečníků (Czechia and Nuclear Energy: European Security). Začátek května se nesl ve znamení 79. výročí konce 2. světové války – vítězství nad německým fašismem. Čest a sláva hrdinům – obráncům svobody! Více viz web www.cakomise.cz a články v CZAF č. 2/2024.

V sobotu 27. 4. byl proveden tradiční Slavnostní pietní akt ANZAC DAY a Den vítězství a OSLAVA 25 let členství ČR v NATO a 20 let členství ČR v EU na zámku Tábor – Měšice. Celý den byl za účasti cca 50 členů ČAKO a hostů akce velice programově a společensky bohatý a podle četných ohlasů hodnotný. Podrobně viz web www.cakomise.cz a článek v CZAF č. 2/2024.

V přípravě je další Křeslo pro hosta – setkání s osobností, které bude realizováno v červnu letošního roku, a to s doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc., primátorem hl. m. Prahy. Bližší informace následně viz web ČAKO a CZAF č. 3/2024.

Soustřeďme se na posilování evropské a vlastní bezpečnostní resilience, abychom mohli trvale a úspěšně hájit a rozvíjet demokratické hodnoty, na nichž civilizačně stojíme!

Inter arma silent musae.

Vita brevis, ars longa.

S přáním příjemného léta

Váš

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO