Sváteční slovo

Vážení kolegové, milí přátelé!

Přeji Vám za sebe a celé ČAKO vpravdě požehnané, radostné VÁNOCE a zdravý, klidný rok 2024.

Posuňme se společným úsilím od narůstajících konfliktů k vzájemné snášenlivosti a respektu, a to na všech úrovních.

Děkuji za nezištnou spolupráci a těším se na další rozvíjení našich společně sdílených hodnot!

V úctě

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO