Zádušní mše za K. Schwarzenberga – Praha 9. 12. a Vídeň 16. 12.

Český prezident i arcibiskup pražský a rakouský prezident i arcibiskup vídeňský v národních katedrálách za přítomnosti významných hostů ocenili osobnost a společenský přínos zesnulého a rozloučili se s ním.

Čest jeho památce!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO