Švédsko v NATO

Nově inaugurovaný maďarský prezident podepsal vstup Švédska do NATO. Tím byl završen proces plného začlenění této vyspělé severské země do struktury Severoatlantické aliance.

Vstup dlouho neutrálních států Finska a Švédska je významným počinem na poli mezinárodní bezpečnosti.

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO