Velikonoce

Nejvýznamnější křesťanský svátek a svátek jara je tu.

Využijme letošních Velikonoc a připomeňme si duchovní rozměr a hodnotový základ naší společnosti.

Meditujme.

Přeji požehnané a radostné Velikonoce!

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO